lördag 8 maj 2010

Och samtidigt...

...(som förra inlägget) undrar jag om denne man tillhör kategorin som är värt att föra dialog med över huvudtaget? Tror inte det. Bokbål???

Dialogen behövs däremot för att motverka sådan fundamentalistisk extremism, som vill kasta ut allt vad dogmer och läror heter och baserar allt på sitt eget tyck och tänk med drag av vidskepelse.

Där böcker bränns, bränns snart människor sägs det. Och det är precis vad det gör, i alla fall bildligt.

Just därför måste vi också vara varsamma så att det inte är vad vi också gör. Att vi inte bränner böcker, kastar ut läror och dogmer till förmån för vidskepelse och enbart eget tyck och tänk.

Säger hon som tycker och tänker mycket...

Inga kommentarer: