fredag 6 april 2012

Golgata

Så är nu allt utplånat och förintat. Återstoden på Golgata är endast tomhet och mörker. Våldet och ondskan har slitit människan såväl som mänskligheten mitt itu. Splittrad. Likt trasiga skärvor har den spridits över jorden. Övergiven.

Förhänget har brustit och vägen in i tomheten ligger öppen och tillgänglig. Du ger dig in där. Vägen in i det heliga har blivit för dig vägen ut till mänskligheten, vägen in i människan. Du möter oss där i vår ensamhet, vår ånger och skam.

Dit som inte gudar kan nå, dit når Du.


Inga kommentarer: