måndag 14 mars 2011

Samarbeta: sammansmälta eller sammandrabba? Eller finns det en medleväg?

Intressant det här med den anställda Imamen av Sofia församling.

Intressant därför att det är nytt och extremt kontroversiellt. Men också intressant därför att det i denna vilja till att "öppna upp" för den andre verkar vara så svårt att föra en vettig inomkyrklig dialog om det.

Skulle gärna höra ett mer offentligt uttalande av biskop Eva i detta. Ärkebiskopen hänvisar också till biskop Eva i sin blogg, vad säger han själv tro? Jag skulle då gärna se ett uttalande som inte med enkelhet tillskriver skeptikerna islamofobi.

Oavsett var vi står i frågan så tycker jag det är beklämmande hur lite respekt det finns för oliktänk i denna och många andra kontroversiella frågor (från båda håll).

Personligen tror jag religionsdialog och ekumenik är enormt viktigt, men att det inte handlar om att sammansmälta. Jag tror att tillhörighet i mångfald är viktigt. Jag tror att dialog bör ske över olikheterna. Att acceptera att "den andre" är värd att respekteras trots att det finns olikheter. Också inom den egna kyrkan.

Jag tror också religionsdialog och ekumenik många gånger är allt annat än "trevligt" och enkelt. För att den ska tas på allvar måste vi också vara beredda på att det många gånger hettar till, vi måste vara beredda att sänka vår egen gard och vår egen stolthet. Och vi måste LYSSNA. Också på dem vi tror har fel! Annars handlar det om pådyvlande av egna sanningar på "den andre". Och den tiden och sättet att vara kyrka har vi väl kommit förbi? Den brukar kallas kolonialtiden. Kyrkan av den typen kallar vi föraktfullt för överhetskyrkan...

För om vi bara tror att det ska vara trevligt, då gör vi det enkelt för oss genom att kalla oliktänkande för extremister eller fundamentalister (och så kan det, men behöver det inte alltid vara). Och det vi verkar vilja skapa är en åsiktsgemenskap och grundar sig på ett, förvisso välbeprövat, men fult maktspel.. Och det är allt annat än vad kyrkan ska vara! Jag önskar mig fler biskopar och kyrkliga ledare som kunde påminna om detta!

Samtidigt, kablas bilderna av katastrofens Japan in i tv-rutan. Och inför jordbävningar och katastrofer, ja där är vi ändå alla lika. Lika utsatta och sårbara....

Här har det skrivits om frågan tidigare:

Annika Borg som vågar uttala sig, gör det i Svd.
Svenska kyrkans hemsida Här verkar man förvånad över att detta är ett kontroversiellt beslut...hmm...
Annika Borg igen, på Newsmill.
Helene Egnell svarar på Newsmill.

11 kommentarer:

P-A Jonsson sa...

Om vi inte respekterar vår egen särart kan vi inte respektera andras särart. Och då faller hela ekumeniken.
Att anställa en imam i en kristen kyrka befrämjar inte på något sätt religionsdialogen, det gör den bara otydlig.

SvK måste våga stå för den kristna tron och den kristna bekännelsen. Annars kan vi lägga ner SvK helt och hållet.

Söderstories sa...

P-A, jag kan inte annat än hålla med dig! Svk MÅSTE våga stå för den kristna tron och bekännelsen, som du säger och inse att detta INTE är exklusivism, snarare att det bara är så vi kan föra en fruktbar och uppriktig dialog! Att det rent av är i tron och bekännelsen som denna öppenhet mot hela mänskligheten ligger! Men vi ska INTE behöva lägga ner Svk. :)

Maria sa...

Ja, jag håller med er båda. Det handlar ju inte om att islam skulle vara mindre värd än kristendomen, men varför i hela friden ska SvK anställa en imam? När anställer en muslimsk församling en svenskkyrklig präst? Det finns ingen anledning. Ekumenik behöver inte handla om anställningar. SKA nog inte göra det alls. Det är helt galet...

P-A Jonsson sa...

Jag tillhör inte de som skriker om att jag ska lämna SvK så fort något som inte stämmer med mina tankar sker inom kyrkan.
Men om SvK officiellt uttalöar att det är OK med det som skett i Sofia församling så måste jag nog inse att SvK valt att lämna sina roll som kristen kyrka. Och då kommer jag att lämna SvK.

Anonym sa...

Jag tillhör inte heller de som känner mig manad att lämna SvK vid varje motgång men har väldigt liknande tankar som P-A. Det handlar om ngt större, om identitet, bekännelse, vad det är att vara kyrka. Håller även med om att det varit väldigt tyst från kyrkligt håll, men det kommer kanske, och det där pressmeddelandet på stiftets hemsida känns lite, hm, klent. Dom borde kunna bättre!

Anonym sa...

Intressanta tankar, och frågar mig varför det är så tyst från Eva Brunne, och även Hans Ulfvenbrand- inga kommnetarer, vad tror du ?

Anonym sa...

Jag tänker att det kanske finns mer förnuftiga och sunda motiv, som är kopplat till den lokala situationen och som inte kommer fram. Att det finns ett behov och en person med unika kvaliteter.

För mig är det tänkvärt att flera personer i min vänkrets, som funnit Kyrkan omöjlig att närma sig, funnit just denna nyhet befriande. Att den öppnat en möjlighet, att den fört dem närmare Kyrkan.

Tänker på ordet Canon, vårt "Regel", som ursprungligen är en en byggteknisk term från tempelbyggandet i Grekland. Blylinjalen"the leaden rule of Lesbos" den som hantverkarna på Lesbos använde får att stenarna skulle få rätt mjuka form (!) och som Aristoteles lyfter fram som förebilden i synen på regler och regelverk.

/Vårsolsreflextion

Söderstories sa...

Anonym 2: Säkert. Tänker att det är mycket bra med en imam på denna mångkulturella och för ungdomar viktiga plats som Frysen är! Beroende på vilken kyrkosyn man har tycker man dock att detta är olika viktigt om Svk anställer denna eller ej. Har man en högre kyrkosyn (vilket märk väl, ej behöver betyda konservativ och bakåtsträvande) får det konsekvenser som en lågkyrklig kanske kan ha svårt att se...

Anonym 1: Låt oss tro att de har goda anledningar och att de snart låter höra av sig! Tysthetskultur är trots allt en ganska omodern företeelse...

Carolina och P-A: Nej, nej...Svk ÄR en öppen folkkyrka, fortfarande en kristen sådan! Där också ni får plats!

P-A Jonsson sa...

Tyvärr - om inte SvK reverserar Sofia församlings beslut så väljer jag att lämna SvK.
Om biskop och ärkebiskop anser att det är ok att SvK anställer en imam (eller annan företrädare för en annan religion) som avser att informera om sin egen religion så har SvK valt att inte vara en kristen evangelisk-luthersk kyrka. Och då kommer jag att lämna SvK.

Nu ser jag dock att domprosetn i Stockholm anser att Sofia församling har agerat fel. Det finns ett visst hopp i det.
Nu återstår at se om detta leder till någon aktivitet från stiftet.

I samma veva hoppas jag att Sofia församling bryter sin koppling till Seglora tankesmedja. Det är en samling människor som använder religionen för sina egna politiska strävanden.

P-A Jonsson sa...

Så då var det klart - jag har tagit beslutet. Jag väljer att lämna SvK.

Droppen var stiftsprost Bo Larssons inlägg i SvD idag där han kommer med fula beskyllningar och insinuationer mot prästerna Annika Borg och Johanna Andersson. Och alla andra som uttryckt tveksamhet inför Sofia församlings beslut att anställa en imam.

Han är ivrigt påhejad av Seglora tankesmedja som tycker att det är "bra rutet".

Med tanke på stiftsprostens position så utgår jag från att hans artikel är att se som stiftets officiella ståndpunkt.

Beklagligt.

Söderstories sa...

Det tycker jag var väldigt tråkigt att höra. Jag tror fortfarande det finns en plats för dig i Svk, men om du nu väljer att ta detta beslut att gå ur Svk hoppas jag innerligt att du hittar "hem" någonstans.

Jag önskar dig allt gott!