måndag 15 februari 2010

Godhet och vishet

"Godhet är viktigare än vishet" läste jag på en blogg nyss. Det lät fint. Men jag vill ändå utveckla tankarna lite...

Jag tror på många sätt att vishet är detsamma som godhet. Att det inte går att koppla isär dessa. Att besitta kunskap däremot, innebär nödvändigtvis inte detsamma som att vara vis.

Det vore så skönt om livet bara kunde handla om att vara snäll och god. Om det vore så enkelt. Ibland är det lätt att tro att vi är goda, men tyvärr är den där godheten lite bedräglig utan kunskap och vishet. Och i vår iver att göra gott, kan det faktiskt ibland bli fel. Riktigt fel...ja, till och med dunder-kamelfel!

"Det värsta är inte de onda människornas ondska, utan de goda människornas likgiltighet" sade en av mina inspirationskällor, Martin Luther King. Att våga stå rakryggad och stå upp för godheten kräver både vishet och mod.

Martin Luther King gick ganska hårt åt de "goda" under sin tid. De som var goda människor, som ville alla väl, men som i sin okunskap inte såg eller vågade se det förtryck som pågick.

"There is a dire need today for liberaism which is truly liberal. What we are witnessing today in so many nothern communities is a sort of quasi liberalism which is based on the principle of looking sympathetically at all sides."


Jag tror att det enbart är genom kunskap vi kan undvika begå samma misstag igen och igen. Jag minns när jag besökte Medborgarrättsrörelsens muséeum i Memphis, Tennessee, det var då en utställning om förintelsen under andra världskriget i samma lokaler. USA´s historia kopplades plötsligt samman med min egen Europeiska historia.

Vi säger ständigt att "det aldrig får ske igen", när det gäller förintelsen, liksom andra folkmord och oförrätter gentemot mänskligheten. Men jag säger, med enbart godhet och utan vishet och kunskap kommer det att ske igen, och igen, och igen...

Däremot var det ju just genom kärleken, att faktiskt älska också sina fiender, i högsta grad sina fiender, som Medborgarrättsrörelsens kamp kunde nå dit den gjorde. Men att älska i denna bemärkelse handlar inte enbart om att vara god. Det handlar om så mycket mer, det handlar om en djupgående respekt och vördnad för det mänskliga. Där älska till och med kan vara tufft. Riktigt tufft, ja till och med handla om liv och död!

Och även om det inte alla gånger handlar om nivån av folkmord, så lider enskilda människor ständigt. Visheten och godheten, Guds kärlek och godhet, står upp även för den människan som du och jag har svårast att ha sympati för, ja som kanske till och med väcker avsky inom oss (ok, tänk nu exempelvis hög bankman som fifflat med det ena och det andra, polischefen som sitter i klistret i sex-skandalen, pedofiler ja och så många andra som vi älskar att avsky).

Få hemskheter har begåtts därför att människor verkligen velat vara onda. Mycket har skett i historien, i världen därför att människor handlat i blind och god tro. Goda människors tysthet och likgiltighet, som vi har så lätt att fördöma så här i efterhand men som skulle kunna vara du och jag om vi levt där och då. Så, om godheten inte bara ska handla om mig och min egen lycka, tror jag vi måste tro på både vishet och kunskap.

Sådär ja. En liten svartsynt moralisk kaka såhär till kvällskaffet på måndagskvällen! Varsågod.

Inga kommentarer: